gh

Giao hàng nhanh

Cam kết trong 24h

Hỗ trợ khách hàng
Hotline 0942.81.36.89
Vật tư covid 19

Phim X-Quang Khô Fuji Laser DI-HL- HT -  HRU 20x25. 25x30, 26x36, 30x40, 35x43
phim-x-quang-kho-fuji-laser-di-hl-ht-hru-20x25-25x30-26x36-30x40-35x43 - ảnh nhỏ  1 phim-x-quang-kho-fuji-laser-di-hl-ht-hru-20x25-25x30-26x36-30x40-35x43 - ảnh nhỏ 2

Liên hệ

Phim X-Quang Khô Fuji Laser DI-HL- HT - HRU 20x25. 25x30, 26x36, 30x40, 35x43

2f89df42310ff851a11e

Phim X-Quang DI-HT Fujifilm in Laser

  •  Phim khô X-Quang FUJI 20cm x 25cm DI-HL 150 Tờ/hộp
  •  Phim khô X-Quang FUJI 25cm x 30cm DI-HL 150 Tờ/hộp
  •  Phim khô X-Quang FUJI 26cm x 36cm DI-HL 150 Tờ/hộp
  •  Phim khô X-Quang FUJI 35cm x 43cm DI-HL 100 Tờ/hộp

Phim X-Quang DI-HT Fujifilm in nhiệt  

  •  Phim khô X-Quang FUJI 35cm x 43cm DI-HT 100 Tờ/hộp
  •  Phim khô X-Quang FUJI 26cm x 36cm DI-HT 100 Tờ/hộp
  •  Phim khô X-Quang FUJI 25cm x 30cm DI-HT 100 Tờ/hộp
  •  Phim khô X-Quang FUJI 20cm x 25cm DI-HT 100 Tờ/hộp

Phim X-Quang ướt Fujifilm HRU 

    - Phim XQ FUJI 35cm x 35cm HRU    100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 30cm x 40cm HRU    100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 24cm x 30cm HRU    100 Tờ/hộp
    - Phim XQ FUJI 18cm x 24cm HRU    100 Tờ/hộp
 
 
 

Sản phẩm liên quan
Thời gian làm việc

Thứ 2 - 6: 8h:00 - 17h:30

Thứ 7: 8h:00 - 12h:00

CN và các ngày lễ: Nghỉ

Hỗ trợ mua hàng - 0942.81.36.89
1
Bạn cần hỗ trợ?